Uppblåsbara byggnader

Pulka-VM 2007

Starthjälmen i Pulka-VM 2007, den reklamtryckta pressenningen testas innan leverans.