Helium – Uppdrag: Söka sanningen

Text Katarina Elner-Haglund

– Vi hjälper vi till med teknisk bevisning som kan fria eller fälla den misstänkte. Därför är det avgörande att analysresultaten speglar verkligheten och att alla felkällor är undanröjda, säger Björn Sundkvist som är forensisk ingenjör vid SKL. Forensisk vetenskap är det samlade begreppet för vetenskapsgrenar som bistår rättsväsendet.
Uppgiften är att leta och säkra spår, men även att söka samband mellan människor, platser och föremål. Till SKL kommer allt från minsta hudfragment och hårstrå till slaktade bilar, grönskande haschplantor, inbrottsverktyg och laboratorier för illegal narkotikatillverkning.
Med hjälp av avancerad teknisk utrustning, stor kunskap och lång erfarenhet kan spår som inte syns för blotta ögat hittas. Krav på opartiskhet innebär att fokus enbart ligger på sakfrågan. Spektakulära brottsfall reduceras därför till konkreta frågeställningar. Är det även mördarens blod på kniven? Stämmer brytmärket och färgflagorna med en viss kofot? Frågeställningarna är många.

FAKTA
Helium används framför allt som bärgas i de trettiotal gaskromatograferna hos SKL.
Kontinuerliga flöden innebär stor heliumförbrukning. Flytande kväve används i första hand för kylning av detektorer i vissa instrument. Teknisk luft och vätgas används till flamjonisationsdetektorn i en del av gaskromatograferna.

Positivt eller negativt är egalt

– För oss är ett positivt svar inte mer värt än ett negativt. Rättskipningen lämnar vi åt rättsväsendets sakkunniga, säger Björn Sundkvist.
SKLs verksamhet är uppdelad i fyra delar. De undersökningar som utförs av Biologienheten rör grova våldsbrott som mord, våldtäkt och rån. Ofta är det mycket små materialmängder av textilfibrer, växtrester, hår, blod och andra kroppsvätskor som undersöks. DNA-analys är ett viktigt instrument för att identifiera ? eller utesluta ? om en person kan bindas till brottet.
Kemi- och teknikenheten framkallar och säkrar fingeravtryck på olika material. En annan specialitet är jämförande undersökningar av skoavtryck och verktygsspår. Enheten undersöker också vapen och kulor/hylsor, olika typer av bränder samt gör analyser av oljeutsläpp eller andra miljöbrott. Ett stort område är också kemisk analys av glas, färg och explosivämnen.
Droganalysenheten analyserar en mängd substanser som misstänks innehålla narkotika, ofta i form av vitt pulver men även som växtdelar. Analys sker också av läkemedel som misstänks innehålla dopingmedel och av misstänkt hembränd sprit.

Förfalskningar av olika slag sysselsätter Dokumentenheten. Här ägnar man sig åt bland annat handstilsundersökningar, talanalyser och IT-relaterad brottslighet. Konstförfalskningar drabbar i dag ofta grafiska blad, vilket avslöjas snabbt. Likaså har färgkopierade sedlar inte en chans.

Höga krav på gasen

Vid SKL arbetar cirka 235 personer, varav de flesta har unik kunskap. Det internationella kunskapsutbytet är stort och forskningsresultat presenteras ofta utomlands. Våren 2001 invigdes ett stort modernt laboratorium, där gaskromatografi och masspektroskopi är viktiga analysmetoder. Här finns även en FTIR spektrofotometer, ett avancerat svepelektronmikroskop och den senaste tekniken för framkallning av fingeravtryck. SKL är ackrediterat för merparten av de undersökningar som utförs. Kvalitetskraven är höga och stora krav ställs på spårbarhet. Höga krav ställs också på leverantörerna, inte minst inom gashanteringen. Kvaliteten är viktig och gastillgången är avgörande. Rätt gas måste finnas på plats då den behövs. AGA är sedan lång tid gasleverantör till SKL. Relationen handlar inte bara om att distribuera gas, utan även om problemlösning och kunskapsutbyte. Helium, teknisk luft och vätgas levereras i flaskpaket. Kvävgasen levereras till tank.