Ballonghelium

Instruktioner för säker hantering

Viktigt att komma ihåg när du hanterar ballonghelium

Öppna aldrig gasflaskan utan att först ha skruvat fast fyllningsmunstycket/regulatorn på ventilen.

Fyllningsmunstycket/regulatorn får inte vara påskruvad när du flyttar flaskan eller transporterar den.

Gasflaskan ska hanteras varsamt och skyddas mot onormal uppvärmning. Tänk på att en gasflaska kan sprängas vid brand.

Använd flaskan i ventilerad lokal. Detsamma gäller lagring. Tänk på ventilationen även under transport.

Helium tränger undan och ersätter luftens syre.
I stora mängder är gasen kvävande. Andas därför aldrig in helium! Den som har andats in helium bör för säkerhets skull omedelbart gå ut i friska luften. Vid andnöd krävs konstgjord andning. Skulle andningsstillestånd uppstå måste patienten få syrgas och snabbt komma under läkarvård.

Låt aldrig barn använda gasflaskor och tillhörande utrustning på egen hand.

Instruktion för fyllning av ballonger

1. Se till att flaskan står stadigt.

 

2. Skruva av eventuell kåpa och kontrollera att ventilen är ordentligt stängd.

3. Se till att O-ringen (packningen) är på plats i fyllningsmunstycket / regulatorn.

 

4. Skruva fast munstycket/regulatorn på flaskventilen. Dra åt ordentligt med handen eller försiktigt med en skiftnyckel.

5. Vrid sakta på ventilkranen tills du hör ett ”puff”. Då har flaskans tryck nått fram till munstycket/regulatorn. Om du hör ett pysande – stäng ventilen och kontrollera att fyllningsmunstycket/regulatorn är ordentligt påskruvad.

 

6. Trä ballongen på fyllningsmunstycket.

7. Vik lätt på mitten av munstycket så att gasen pyser in i ballongen. Håll tummen på ballongen så att den inte flyger iväg. Fyll försiktigt när ballongen nästan har blivit fylld med gas.

 

8. Stäng ventilen när du är klar. Skruva bort fyllningsmunstycket/regulatorn och sätt på eventuell kåpa om du ska flytta flaskan eller transportera den.