Ballongtillbehör Ballonghelium

Helium eller ballonggas som man ibland kallar den gas som får ballonger att flyga. Helium är grundämne två i det periodiska systemet och är den näst lättaste gasen som finns. Bara vätgas är lättare men den kan man inte använda på grund av dess brandfarlighet. Helium vare sig luktar eller syns. Den är helt ofarlig och kan t.ex. inte antändas eller brinna. Heliumatomen är den näst minsta av alla atomer. Man framställer helium ur heliumrik naturgas. De största fyndigheterna av denna heliumrika naturgas finns i USA. Efter destillering av naturagas får man fram helium. Anledningen till att man får pipig röst när man har andats in helium är att ljudets hastighet är mycket högre i helium än vad den är i luft. Om man andas in en gas som är tyngre än luften så får man en mörkare röst.

Observara att det kan vara mycket farligt att andas in helium från ballonger. Eftersom det inte finns något syre i den ballonggas som finns i ballongen. Bara efter några andetag kan man få så stor syrebrist att man svimmar. Det är inte självklart att andningen startar av sig självt igen . Att andas in gas som inte innehåller något syre är farligt och något som vi bestämt avråder ifrån. Har man otur och ens omgivning inte förstår vad som har hänt så befinner man sig i stor fara. Att andas in gas utan syre kan sluta väldigt olyckligt.

Helium har många användningsområden, det är inte bara som ballonggas. Man använder också helium som ersättning för kväve vid vissa typer av dykning, då är den blandad med syre.

Man använder också helium för att förhindra vissa kemiska reaktioner inom belysningsteknik och metallurgi.

Det är bara väte som är vanligare än helium i universum, helium bildas från fusion av väte i solen.En stor del av det helium som finns i universum tror man har bildats när universum skapades:

Så BIG BANG är starten inte bara på världen utan också på möjligheten att få en ballonger att flyga.

Isotopen 4He som vätska blir supraflytande vid temperaturen vid minus 271 grader, vilket gör att viskositeten minskar drastiskt, och vätskan beter sig mycket underligt, den kan t.ex. rinna uppför ett kärls väggar och dras till varmare ställen.

Helium har också ett eget E-nummer (E939) när man använder helium som förpackningsgas för en del livsmedel. Även inom svetsindustrin använder man helium eftersom den inte brinner (en så kallad inert gas) Heliumet skyddar svetsskarven från syrets skadliga oxidering. Vanligast är att man använder detta vid metallisk laserskärning.

Ballonggas har en lyftkraft (i standardatmosfär) på ca: 0,0011 kilo per liter gas. Det betyder att en människa som väger 75 kilo behöver ca 15 000 ballonger för att kunna flyga en bit över marken. Ballongens vikt är då beräknad till ca:5 gram per ballong.

Heliumtuber